فهرست

درمانگاه اندومتریوز

آندومتریوز به صورت حضور بافت اندومتر(غدد و استروما) در خارج از رحم تعریف می شود.

آندومتریوز عبارت است از اختلالی که در آن بافت مشابه پوشش داخلی رحم (اندومتر) در نقاطی غیر معمول در قسمت پایینی شکم ظاهر شود.این بافت ممکن است روی سطح تخمدان،پشت رحم و در حفره لگنی، روی دیواره روده و ندرتا در نقاطی دورتر به وجود آید. این بیماری باید در زنان مبتلا به کاهش باروری ، دیسمنوره، دیس پارونی و یا درد مزمن لگن مورد شک قرار میگیرد.آندومتریوز به 4 مرحله محدود،خفیف متوسط و شدید تقسیم میشود که بیانگر محل قرار گیری و شدت اختلال هستند.این اختلال میتواند در هر سنی از بلوغ تا یاسئگی رخ دهد اما در سنین 20-30سالگی بیشتر دیده می شود.

علائم شایع :علائم زیر ممکن است به صورت ناگهانی یا طی چندین سال به وجود آید. 

درد لگنی فزاینده به هنگام عادت ماهانه،خصوصا روزهای آخر گاهی درد لگنی مکن است در هر زمانی رخ دهد.

درد به هنگام مقاربت جنسی 

لکه بینی قبل از عادات ماهانه 

گاهی وجود خون در ادرار یا مدفوع 

کمردرد درد همراه با انقباضات روده ای 

نازایی 

روش های ارزیابی :سونوگرافی و لاپاراسکوپی 

روش های درمانی :درمان بر حسب مرحله بیماری ،سن بیماری و تصمیم به بچه دار شدن یا نشدن متفاوت است.