فهرست

برگزاری سمینار تازه های ناباروری

سمینار تازه های ناباروری در تاریخ 1397/10/26 در سالن بیمارستان روحانی برگزار شدسرکار خانم دکتر اسماعیل زاده ریاست محترم مرکزناباروری هدف از این سمینار را  بررسی مشکلات تشخیصی و درمانی در ناباروری در منطقه شمال کشور و راه های موجود در جهت افزایش میزان باروری در روش های کمک باروری عنوان کردند.ایشان در ادامه سخنرانی خویش در مورد اصلاح سبک زندگی در زنانی که سندرم تخمدان پلی کیستیک دارند  وتوصیه به کاهش اضافه وزن در زنان ناباروراعلام کردند هم چنین ایشان نتایج طرح های مرکز را در زمینه تازه های درمانی pco را به اطلاع حضار رساندند. سپس سرکار خانم دکتر بصیرت  و دکتر عدنانی در مورد چگونگی تحریک تخمک گذاری در بیماران IVF به نکاتی اشاره کردند.سپس جناب آقای دکتر شافی در مورد جراحی های  میکرو نوین در دست یابی به اسپرم در بیماران بدون اسپرم سخنانی ارائه دادند.در ادامه جناب آقای دکتر آقاجانی میر درباره علل نادر در ناباروری مردان وداروی جدید موثر در کارایی بهتر اسپرم توضیحاتی ارائه دادند. جناب آقای دکتر جورسرایی نیز در زمینه استفاده از سلولهای بنیادی جنینی در جهت تمایز به سلولهای جنسی اسپرم و تخمک تازه هایی را ارائه دادند.آقای دکتر پورقاسم متخصص جنین شناسی نیز در مورد پارامترهای اسپرم و اووسیت در نسل دوم افراد در هایپوتیروئیدی مقاله ای را ارائه دادند.