فهرست

دستور العمل جدید طرح حمایتی آذر 99

پوشش 90 درصدی خدمات IVF,ICSI,IUI و سونوگرافی

پوشش 3 سیکل درمانی IVF,ICSI و انتقال جنین

انجام 2 بار پرو سیجر TESE و میکرو TESE

سونوگرافی واژینال 3 بار در سال

خدمات انجماد 3 بار در سال (فریز جنین )

خدمات ذوب 3 بار در سال

ارائه رایگان درمان ART برای بیماران تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی

افزایش سقف تعهد بسته خدماتی طرح حمایتی جهت بیماران نابارور در مرکزدرمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا (س)