فهرست

راه اندازی تکنیک تشخيص ژنتيكي پيش از لانه گزينی(PGD) در مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س)

با عنایت به پروردگار متعال مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س)با امکانات و تجهیزات کامل توانایی اجرای  تکنیک تشخيص ژنتيكي پيش از لانه گزينی(PGD) راجهت بررسی سلامت جنین پیش از لانه گزینی را دارد.