فهرست

درمان رایگان زوج‌های نابارور روستایی

طرح برکت خانواده با هدف شناسایی، ساماندهی و ارائه خدمات کامل مالی و حمایتی در امور تشخیصی و درمانی زوج‌های نابارور مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته کشور به منظور کمک به تحکیم بنیان خانواده‌های ساکن مناطق محروم از مهر ماه 1394 در بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) آغاز گردیده و این مرکز  اولین مجری این طرح  در شمال کشور می‌باشد. انجام خدمات تشخیصی و درمانی اعم از آزمایش‌های بالینی، IUI، IVF و ICSI  و...از جمله خدمات رایگان ارائه شده به معرفی‌شدگان است.