فهرست

مرکز فاطمه الزهرا (س) بابل تنها مرکز درمانی تخصصی ناباروری دولتی مستقل کشور

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر صدیقه اسماعیل زاده رئیس بیمارستان فاطمه الزهرا (س) از مراجعین بیماران سراسر کشور به این بیمارستان خبر داد.

ساخت ربات حرکت دهنده اسپرم (Sperm Bot)

هرگونه اختلال در حرکت اسپرم می تواند مانع از انجام لقاح و در نهایت سبب ناباروری گردد. اکنون محققان آلمانی در مرکز تحقیقاتی IFW Dresden وسیله ای را در مقیاس میکروسکوپی ابداع کرده اند کهSpermbot یا موتورهای شتاب دهنده اسپرم نام دارد و حرکت اسپرم را تقویت نموده و سبب رسیدن آن به تخمک گردد.