فهرست

سامانه نوبت دهی اینترنتی مرکز

سامانه نوبت دهی اینترنتی مرکز ناباروری و باروری فاطمه الزهرا (س) راه اندازی گردید

 مرکز درمانی تخصصی ناباروری حضرت فاطمه الزهرا(س)اولین مرکزی است که سامانه نوبت دهی اینترنتی در آن با موفقیت انجام شده و شمار بیماران ثبت نام کننده در این سامانه هر روز رو به افزایش است. برای ثبت نام به آدرس زیر مراجعه فرمایید .

www.nobat.mubabol.ac.ir