فهرست

اجرا طرح برکت در مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا (س)

طرح برکت ازسوی دفتر نهاد مقام معظم رهبری جهت ارتقاء نرخ باروری و رفع مشکل مالی بیماران روستایی نیازمند و کم درآمد، در مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا (س) در حال اجرا می باشد.

جهت ارتقاء نرخ باروری و رفع مشکل مالی بیماران روستایی نیازمند و کم درآمد،طرح برکت  از سوی دفتر نهاد مقام معظم رهبری با سیاست فرزند آوری از مهر 94 در مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا (س) اجرا می گردد.

افرادی که حائزشرایط ذیل می باشند می توانند از این طرح برخوردار باشند:

1-زوجین حداقل 6ماه ساکن روستا باشند.

2-فرزندی نداشته باشند(چه این ازدواج و ازدواج های قبلی خانم یا آقا)

3-خانم حداکثر35سال سن داشته باشند.

این طرح ها با تلاش ریاست مرکز،متخصصین و همکاران محترم در این مرکز ادامه دارد و با استقبال چشمگیر زوج های نابارور روبرو شد.