فهرست

کنفرانس تازه های ناباروری

برگزاری کنفرانس تازه های ناباروری در تاریخ 97/10/20

با صنعتی شدن جوامع و افزایش سن ازدواج شیوع ناباروری نیز رو به افزایش است که عوامل متعددی در ایجاد این مسئله دخیل هستند از این رو مرکزدرمانی تخصصی ناباروری  فاطمه الزهرا(س) قصد دارد جهت آگاهی از متد های جدید درمان ناباروری و  بحت و تبادل نظر علمی با همکاران محترم این حوزه و سایر شرکت کنندگان سمینار تازه های ناباروری را در تاریخ 97/10/20 برگزار نماید، لذا از همکاران محترم و علاقه مندان این حوزه دعوت به عمل می آید جهت ثبت نام در کنگره به سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی بابل مراجعه فرمایید .