فهرست

طرح غربالگری ملی سلامت

طرح ملی غربالگری سلامت ایرانیان بالای ۳۰ سال را از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۶ دی ماه ۹۷ در مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س)برگزار گردید.در این زمینه حدودا 100 نفر از افراد بالای 30 سال تحت غربالگری  و ارجاع قرار گرفتند.