فهرست

استفاده از (PRP)پلاسمای غنی از پلاکت در درمان ناباروری

پلاسمای غنی از پلاکت (Platelet-rich plasma) PRP) ) پلاسمای غلیظ شده خون است که دارای مقادیر فراوان پلاکت می‌باشد. از این پلاسما که از خود بیمار تهیه می‌شود در بعضی مراکز برای درمان صدمات غضروفی و تاندونها و سایر صدمات بافت نرم، استفاده می‌شود. مقادیر غنی شده پلاکت‌ها که دارای این فاکتورها هستند، می‌توانند باعث تحریک و تشدید پدیده ترمیم در این صدمات شوند. امروزه یکی  دیگر ازکاربردهای PRP در ناباروریست . پی آر پی در درمان ناباروری به‌دلیل مشکلات ناشی از نازک‌بودن جدار رحم (اندومتر) ودر زوج ناباروری که بیش از دو بار از درمان ART استفاده کرده و منجر به بارداری نشده است، به کار می رود. پلاکت ها و فاکتورهای رشد موجود در PRP ، با تحریک تولید بافت جدید باعث افزایش ضخامت اندومتریال (لایه داخلی) رحم میشوند. به این منظور تزریق درون رحمی پلاسمای غنی از پلاکت انجام میشود. برای تهیه PRP از خون محیطی بیمار مقداری که لازم است تهیه و بوسیله سانتریفوژ مخصوص، سلولهای سرخ خون و گلبول‌ها جدا می‌گردد و از پلاکت‌ها استفاده می‌شود. مقدار پلاکت‌ها در خون انسان حدود ۲۵۰۰۰۰ در هر میلی‌لیتر است، در پلاسمای پی‌آرپی مقدار آن به ۴ الی ۵ برابر رسانده می‌شود که معمولا ۴۸ ساعت قبل از انتقال جنین ، تزریق PRP انجام میشود.براساس این یافته علمی مطالعه تحقیقاتی در مرکز درمانی تخصصی  ناباروری فاطمه الزهرا(س) بر روی 30 بیمار با سابقه شکست های مکرر لانه گزینی جنین (RIF ) در سیکل های ART انجام شد. پس از استفاده از PRP ،  15% از بیماران باردار شدند که این تعداد بارداری در مقایسه با عدم استفاده از  PRP در سیکلهای قبلی نشانگر افزایش موفقیت سیکل های انتقال جنین و موجب افزایش میزان باروری و کاهش هزینه های درمانی می گردد.

طبق مطالعات و نتایج به دست آمده روش prpدر بیمارانی که مشکلات آندومتر  رحمی و بیماران با سابقه شکست های مکرر لانه گزینی جنینی (RIF ) در این مرکز به طور روتین انجام میشود .و در آینده نزدیک PRP درمانی برای جوانسازی تخمدان جهت افزایش شانس باروروی نیز درمرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س)انجام خواهد شد.