فهرست

شروع فاز دوم پروژه توسعه ساختمان مرکز

 

ساخت فاز دوم پروژه توسعه ساختمان مرکز درمانی تخصصی ناباروری حضرت فاطمه الزهرا(س)آغاز شده است. این مرکز طبق مجوز 334-12 وزارتخانه تنها مرکز درمانی تخصصی ناباروری مشتقل دولتی کشور میباشد.