فهرست

تشخيص ژنتيكي پيش از لانه گزينی(PGD)

 

PGD‌ تکنولوژی نوینی است  که به بررسی ژن‌های جنینی میپردازد که  در این تکنیک افرادی با شرایط خاص وراثتی را قادر می‌سازد که از انتقال ژن‌های معیوب به فرزندان خود جلوگیری کنند  و از این طریق می توان قبل از شروع بارداری سرنوشت جنین را از نظر سلامتی و یا جنسیت مشخص نمود. در حال حاضر برای خانواده هایی که در معرض خطر بیماریهای ژنتیکی قرار دارند از روش های تشخیص قبل از تولد (PND ) استفاده میگردد.بنابراین (PGD) راه حل قابل قبولی برای زوج هایی می تواند باشد که خواهان بررسی سلامت یا حتی تعیین جنسیت جنین پیش از باروری هستند.