فهرست

بررسی پروتکل درمانی آنتاگونیست

 برگزاری نشست علمی بررسی پروتکل های  درمانی آنتاگونیست  در تاریخ 1400.6.17با حضور ریاست محترم مرکز، همکاران و رزیدنت های محترم مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا (س) برگزار گردید .