فهرست

درمانگاه سقط مکرر و مشاوره ناباروری

 

تعریف سقط طبق CDC: خاتمه یافتن حاملگی قبل از هفته 20یا به دنیا امدن جنین با وزن کمتر از 500گرم

تعریف سقط راجعه یا مکرر(PRL): از سال 2013 انجمن طب تولید مثلی آمریکا دو یا بیش از 2 حاملگی شکست خورده را سق می نامند.

اتیولوژیک سه علت اصلی سقط مکرر:  

1)اختلالات کروموزومی والدین

2)سندرم آنتی بادی آنتی فسفولیپید

3)اختلات ساختاری رحم

به طور کلی عوامل ژنتیکی سبب سقط زودهنگام نوزاد میشود درحالیکه عوامل اتو ایمیون یا آناتومیک بیشتر سقط سه ماهه دوم را به همراه دارد .

1)اختلالات کروموزومی والدین: عامل 2تا%4  سقط مکرر می باشد  بررسی کاریوتایپ هردو والدین بخش ضروری و مهم روند ارزیابی را شامل میشود.

اگر پس از بررسی، زوجین شامل کاریوتایپ غیر طبیعی باشند پس از مشاوره ژنتیک برایشان  IVFو سپس   PGDانجام میشود.

2)عوامل آناتومیک: 15% زنانی که  3 یا بیشتر از 3 سقط پی درپی  داشتند یک ناهنجاری رحمی مادرزادی یا اکتسابی دارند.

اختلالات اکتسابی شامل:  1)چسبندگی های رحمی (سندرم آشرمن)که تشخیص آن از طریق هیستروسالپنگوگرافی ((HSG) و سونوهیستروگرافی سالین   SIS است .

روش درمانی : از بین بردن چسبندگی ها توسط  هیستروسکوپی است که موجب افزایش تولد نوزاد سالم و کاهش سقط خواهد بود .

2)لیومیوم های رحمی (زیر مخاطی)

3)ناهنجاری های مادرزادی:تشکیل غیر طبیعی مجرای مولرین که بسته  به موقعیت ناهنجاری سبب سقط در سه ماهه اول ودر برخی سه ماهه دوم ودر برخی دیگر زایمان زودرس می شود.

 وجود رحم های تک شاخ یا دوشاخ  و سپتوم دار احتمال  هر نوع سه سقط را افزایش می دهد.

 

روش درمانی : از طریق سرکلاژ، پروژسترون واژینال به همراه پساری و استراحت مطلق است.

3)عوامل ایمونولوژیک : افزایش شیوع در زنان مبتلا به لوپوس به طور کلی افزایش آنتی بادی های آنتی فسفولیپید درمبتلایان به سقط مکرردر مقایسه با افراد طبیعی این آنتی بادی ها سبب افزایش چشمگیر خطر ترومبوآمبولیسم وریدی می شوند.

ترومبوفیلی های جهشی :جهش فاکتورهای 5 لیدن ،ژن ترومبین ،کمبود ضد انعقادهای طبیعی مثل پروتئین C ، S، آ

      معیار های بالینی  :       

  یک یا چند مرد مرگ غیر قابل توجیه و طبیعی از نظر مورفولوژیک در هفته  10 یا بعد از آن

  پره اکلامپسی شدید یا نارسایی جفت که سبب زایمان قبل از هفته  34  شود   

   وجود سه سقط خود به خودی متوالی غیر قابل توجیه  قبل از هفته  1

سایر عوامل: عوامل عفونی 1)واژینوزباکتریال که سبب افزایش ریسک زایمان زودرس و سقط های دیررس است .

عوامل اندوکرین : 8 -12%از سقط های مکرر در اثر این عوامل هستند که دو مورد مهم آن نقص فاز لوتئال و PCO می باشد و دیگر موارد دیابت شیرین کنترل نشده و هایپرتیروئیدی آشکار و کمبود شدید ید می باشد.

 درزنان با سابقه PCO افزایش سقط مکرر وجود داردکه به دلایل زیر می باشد:

 1)به دلیل افزایش سطح LH  2)مقاومت به انسولین   3)فاکتورهای مردانه که با افزایش آسیب به DNAاسپرم های زوجین مبتلا به سقط مکرر در مقایسه با افراد طبیعی

مدیریت سقط های مکرر : در حدود 50-60 %از علل سقط مکرر قابل شناسایی است و از طریق حمایت روانشناختی در قالب گفتگو های مکرر و مشاوره همدلانه برای ارزیابی و درمان حائز اهمیت میباشد.

چاقی و سیگار کشیدن ،مصرف الکل و کافئین با سقط های اسپورادیک در ارتباط هستند ولی هنوز شواهدی مبنی بر ارتباط با سقط مکرر وجود ندارد .

در موارد نقص ژنتیکی IVF به همراهPGD انجام میگردد.

 در صورت نقص در ساختار رحم درمان زود هنگام واژنوباکترال و لزوم انجام پاپ اسمیر توصیه می شود.

عوامل اندوکرین  کنترل قند خون حوالی حاملگی و درمان آن افزایش سطح پرولاکتین با آگونیست دوپامین

درمان اختلالات تیروئید نیز در هفته های اولیه بارداری انجام گیرد.

درمان سندرم آنتی بادی فسفولیپید دوز پایین ASA (دوز 75 تا 100روزانه)قبل از لقاح و هپارین با وزن مولکولی پایین از زمان مثبت شدن تست حاملگی که سبب کاهش بیش از 54% خطر سقط میشود.