فهرست

پرسنل محترم مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س)

 

مرکز درمانی تخصصی ناباروی فاطمه الزهرا (س) با حضور پزشکان مجرب و پرسنل متعهد افتخار دارد که به عنوان تنها مرکز دولتی مستقل با بیش از دو دهه فعالیت چشمگیردر زمینه درمان و همچنین در عرصه پژوهش جز مراکز صاحب نام در سطح کشور می باشد.

امید است با اتکا به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در جهت ارائه خدمت و رضایت مراجعین محترم خواهیم کوشید.