فهرست

برگزاری کلاس آموزشی تازه های آندومتریوز

کارگاه آموزشی تازه های آندومتریوز  توسط مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا(س) در تاریخ 98/9/5 درسالن کنفرانس بیمارستان شهید یحیی نژاد با حضور کارشناسان مامایی و دانشجویان محترم باارائه سرکار خانم دکتر پروانه میرابی برگزار گردید .در این کارگاه مباحث زیر مطرح شد:

  • تازه های آندومتریوز و ناباروری 
  • رویکردهای نوین کنترل درد در بیماران آندومتریوز
  • تازه های درمان نازایی در مراحل مختلف آندومتریوز
  • سبک زندگی و تغذیه در آندومتریوز