فهرست

برگزاری جشن روز ماما

برگزاری جشن روز ماما با حضور سرکار خانم دکتر اسماعیل زاده ریاست محترم مرکز و چند تن از پزشکان و پرسنل محترم مرکز