فهرست

برگزاری وبینار آندومتریوز

 

وبینار مدیریت آندومتریوز (دارای امتیاز مصوب برای گروه هدف )در تاریخ 1400.3.5از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر با حضور 150 نفر از پزشکان و کارشناسان  ارشد و کارشناسان محترم گروه مامایی به صورت مجاری برگزار گردید .هدف کلی این برنامه مروری بر علائم و یافته ها و روشهای تشخیصی جدید و درمان های به روز بیماری آندومتریوز بود.

 

پاورپوینت سخنرانان:

دکتر فاطمه امیرخانلو_ علائم و تشخیص اندومتریوز

دکتر مه سیما عدنانی_ درمان نازائی در اندومتریوز

دکتر زهرا بصیرت_ درمان اندومتریوما

دکتر پروانه میرابی_ درمان دارویی درد در اندومتریوز

دکتر مهرافزا میر_ روش های مداخله ای در درمان اندومتریوز

دکتر صدیقه اسمعیل زاده_ اندومتریوز و کانسر

دکتر راحله مهرآئین_ تصویربرداری در اندومتریوز

دکتر حمیدرضا نوری_ ایمونولوژی در اندومتریوز